Специална серия от полиетер

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Нископенено нейонно повърхностно активно вещество

    Този продукт е одецилов алкохол и етиленов оксид, аддукт на пропиленоксид, той може да произвежда отлична пропускливост и незначителни количества пяна, той е отлично нейонно повърхностно активно вещество и такива продукти се използват широко в промишлените области.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Лой амин етоксилати

    Тази серия продукти са водоразтворими.Сериите са нейонни, когато се разтварят в алкална и неутрална среда, докато в кисела среда показват катионни.Те са доста стабилни както в киселинна, така и в алкална среда, както и в твърда вода.В алкална и неутрална среда серията може да се смесва с друга йонна материя.