Полимер Полиол за гъвкава пяна

  • Polymer polyol for Flexiable foam

    Полимер полиол за гъвкава пяна

    POP е синтез от полиетерни полиоли, акрилонитрил, стирен и други материали, използвани главно за високо носещ полиуретан, високоеластична блокова гъвкава пяна, формовъчна гъвкава пяна, гъвкава пяна с интегрална кожа и полугъвкава пяна и др.