Серия полиетилен гликол (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    Серия полиетилен гликол

    Външният вид на PEG се променя от прозрачна течност до люспи заедно с молекулното им тегло.И това е водоразтворимост и хипотоксичност.Хидроксилът в двата края на молекулярната структура на серията PEG има нискоалкохолни характеристики, които могат да бъдат естерифицирани и етерифицирани.