Поликарбоксилатен суперпластификатор

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Поликарбоксилатен суперпластификатор Макро-мономер HPEG, TPEG, GPEG

    Продуктът е важна суровина за поликарбоксилатен суперпластификатор (PCE, който се образува от съполимеризацията на макромономера с акрилна киселина).Хидрофилната група в синтезирания кополимер (PCE) може да подобри хидрофилността и диспергируемостта на съполимера във вода.Синтезираният кополимер (PCE) има добра диспергируемост, висока степен на редуциране на водата, добро задържане на слягане, добър ефект и издръжливост, също така е екологичен и широко използван в предварително смесени и изляти бетони.

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    Поликарбоксилатен суперпластификатор (PCE)

    Това е зелен и екологичен поликарбоксилатен суперпластификатор с висока степен на редуциране на водата, добро задържане на спадане и добра адаптивност.Той се използва широко в бетон с различни видове изисквания за производителност, като обикновен бетон, масов бетон, саморазливен бетон, след което се използва за производство на високоскоростни железопътни и специални конструкции и т.н.