MDI

  • POLYMERIC MDI

    ПОЛИМЕРЕН MDI

    Общи свойства и приложения

    POLYMORIC MDI е тъмнокафява течна смес от дифенилметан-4,4′-диизоцианат (MDI) с изомер и хомолози с по-висока функционалност.Използва се заедно с полиоли за производство на твърда полиуретанова пяна.