Donlube Водоразтворима серия C

  • Donlube Water-Soluble C Series

    Donlube Водоразтворима серия C

    Donlube Водоразтворимите C серия са полимери с алкохолно начало, съдържащи равни тегловни количества оксиетиленова и оксипропиленова групи.Водоразтворимите продукти от серия С на Don lube също се предлагат в диапазон от молекулни тегла (и вискозитети).Водоразтворимите продукти от серия С на Don lube са водоразтворими при температури под 50°C и имат една/две крайни хидроксилни групи.Изключително широкият набор от свойства, предлагани от смазочните течности и смазочни материали Don ги прави полезни в множество промишлени приложения, като смазка за компресори, смазване на зъбни колела, високотемпературно смазване и греси.