Donlube P серия

  • Water Insoluble PAG

    Водонеразтворим PAG

    Серията Donlube P, наричана също водонеразтворим PAG, са полимери, стартирани с алкохол (ROH) от всички оксипропиленови групи.Продуктите от серията Don lube P се предлагат в диапазон от молекулни тегла (и вискозитети).За разлика от другите серии продукти Donlube P са неразтворими във вода и имат една крайна хидроксилна група.Серийните продукти имат ниски, стабилни точки на течливост, тъй като не съдържат восък.Те не съдържат и изискват депресанти на точката на застиване.Изключително широката гама от свойства, предлагани от фуидите и смазочните материали на Donlube, ги прави полезни в множество промишлени приложения, като смазка за компресори, смазване на зъбни колела, високотемпературно смазване и греси.