Donlube серия C с висок вискозитет

  • Donlube High Viscosity C Series

    Donlube серия C с висок вискозитет

    Donlube High Viscosity C Series са диол-стартирани полимери, съдържащи 75 тегловни процента оксиетилен и 25 тегловни процента оксипропиленови групи. Продуктите от серия C с висок вискозитет също се предлагат в диапазон от молекулни тегла (и вискозитети).Продуктите от серия С с висок вискозитет са водоразтворими при температури под 75°C и имат две крайни хидроксилни групи.Изключително широката гама от свойства, предлагани от смазочните течности и смазочни материали Don ги прави полезни в множество промишлени приложения, като пожароустойчиви хидравлични течности, гасители.