Чест на компанията

Полиуретан Dongda
Високотехнологично предприятие

Сертификация за трансформация на високотехнологични постижения

Dongda Chemical
Високотехнологично предприятие

Награда за напредък в науката и технологиите Jinshan

Шанхайски патент
Пилотно звено